Fem spørsmål om det nye kassaloven - vi har svarene!

Nå vet du sikkert at den nye kassaloven trådte i kraft 1. januar 2019. Men hva betyr det egentlig? Hva er kravene til kassasystemene? Vi svarer på de vanligste spørsmålene.

Må alle butikker følge den nye loven?

Ja, alle bokføringspliktige må følge den nye kassaloven, men det er noe få unntak. Hvis du selger for mindre enn NOK 50 000 per år eller dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument i samsvar med reglene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1.

Hva skjer hvis du ikke følger den nye loven?

Bedrifter som ikke registrerer og dokumenterer kontantsalg ved hjelp av et godkjent kassasystem kan være gjenstand for et overtredelsesgebyr - en bot. Hvis du som bokføringspliktig ikke har et produkterklært system som oppfyller de nye kravene kan det ilegges et overtredelsesgebyr på ti rettsgebyr (for tiden kr. 11300,-). Ved gjentatte brudd kan beløpet bli dobbelt. Leverandøren også plikt til å oppfylle sine krav, de kan også bli bøtelagt dersom de ikke oppfyller sine krav.

Hvor kjent med det nye systemet trenger jeg å være som leder?

Det forventes imidlertid ikke at selskapene skal ha inngående kunnskap om alle krav i kassaloven. Hvis et kassasystem som er produkterklært viser seg å ikke oppfylle kravene, er det systemleverandøren og ikke ditt ansvar. Vennligst sjekk med leverandøren din at de har et system som følger kassaloven og er produkterklært.

Kravene til systemleverandører er:

 • Siden 1. januar 2017 har det vært forbudt å selge (tilby) kassasystemer som ikke oppfyller kravene i kassaloven.
 • Før et kassasystem kan bli tilbudt for salg eller leie må leverandøren sende en såkalt produktdeklarasjon til skattemyndighetene (Kassasystemer med produkterklæring), som bekrefter at systemet oppfyller lovens krav.
 • Systemet må utformes slik at det enkelt kan vurderes dersom det oppfyller kravene.
 • En beskrivelse av systemets struktur og funksjoner må følge systemet under salg, utleie eller utlån.
 • Skatteverket kan kreve nødvendig tilgang til programvare, servicehåndbøker, etc.

 

Hva er kravene til systemet i enkelhet?

Et kassasystem må kunne oppfylle disse kravene:

 • Kassasystemet skal kunne registrere vekselkasse.
 • Kassasystemet skal kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmiddel.
 • Kassasystemet skal ha klokke, klokka skal være stilt til norsk normaltid og justeres for sommertid
 • Kassasystemet skal klart skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal.
 • Elektronisk journal skal være sikra mot endring og sletting.
 • Elektronisk journal kan overføres til et annet elektronisk medium i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere.
 • Systemet skal kunne produsere en fil direkte fra elektronisk journal eller anna elektronisk medium til et standardisert format (SAF-T) som er fastsett av Skattedirektoratet.

De detaljerte kravene til godkjente kassasystem finnes i forskriften om krav til kassasystem.

Kan flere bokføringsfirmaer bruke samme kassaapparat?

Ja, hvis kassaapparatet er ordnet slik at all bruk er registrert separat for hver enkelt regnskapstransaksjon, og betalingsmidler holdes skille, kan et felles kasseapparat brukes.