Ny kassalov stiller krav

NORGE. Fra og med januar 2017 skal alle kassasystemer som selges på det norske markedet, følge kravene i den nye kassaloven.
I Sharp er man godt forberedt.
 – Sharp har lang erfaring fra samme prosess i mange land og det gir kundene våre både trygghet og sikkerhet ved valg av oss som leverandør, sier Stig E. Roberg, Sales Manager i Sharp.
_spac.gif
Fra og med januar 2017 skal alle kassasystemer som selges på det norske markedet, følge kravene i den nye kassaloven. Det er et system som brukerne må begynne å anvende innen 1. januar 2019.
I Sharp er man godt forberedt.
– Sharp har lang erfaring fra samme prosess i mange land og det gir kundene våre både trygghet og sikkerhet ved valg av oss som leverandør, sier Stig E. Roberg, Sales Manager i Sharp.
 
 
Målet med den nye kassaloven, som altså trer i kraft 1. januar 2017, er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. I dag finnes det få krav til funksjoner og oppbygning av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg.
– Det stilles nå flere krav til kassasystemene, noe er påbudt mens andre ting er forbudt. Ifølge den nye kassaloven skal man ikke kunne registrere noe på kassaterminalen hvis kassaskuffen står åpen. Det skal alltid skrives ut kvittering og den skal alltid tilbys kunden. Dessuten er det kun lov å skrive ut en kopi av kvitteringen.  Det er krav til at det skal være en elektronisk journal og den skal signeres med en sikkerhetsnøkkel slik at kontrollmyndighetene kan sjekke om e-journalen er blitt manipulert, sier Stig og fortsetter:
– Kassaloven sier at all informasjon må kunne avleses i et standard filformat kalt SAF-T (Standard Audit File for Tax), noe som skal gjøre det lettere for kontrollmyndighetene å avlese og forstå alle data fra systemene. 
 
De nye reglene innebærer at leverandørene etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav. Det innebærer også at leverandørene må levere en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket. Dersom leverandøren av kassasystemet ikke har levert produkterklæring, eller kassasystemet ikke oppfyller kravene i kassasystemloven eller i forskriften til loven, kan skattekontoret pålegge leverandøren gebyr.
– Dette er nytt for oss, men gjelder også bokføringspliktige (brukere). Dette vil gjøre det vanskeligere for useriøse leverandører, selv om det blir mer jobb for oss, sier Stig.
 
Fordelene med det nye systemet er blant annet bedre og like konkurranseforhold for næringsdrivende. Men også redusert svindel og underslag av kontanter fra personale takket være bedre internkontroll og synlighet for kassaaktiviteten.
For Sharps del innebærer dette at det skal selges mange nye kassasystemer.
– Mange må bytte kassasystem i løpet de kommende årene. Vi er godt forberedt på den nye kassaloven og vi er klare med løsninger for markedet. Sharp har lang erfaring fra samme prosess i mange land og det gir kundene våre både trygghet og sikkerhet ved valg av oss som leverandør, sier Stig.
 

_spac.gif
_spac.gif
image_59a554ac54ed1.png
Stig E. Roberg og kollegene hans er godt forberedt på de nye kravene.
 
_spac.gif
_spac.gif
Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 
Fra og med januar 2017 skal alle kassasystemer som selges på det norske markedet, følge kravene i den nye kassaloven. Det er et system som brukerne må begynne å anvende innen 1. januar 2019.

Den nye loven innebærer blant annet:
  • Klare funksjonskrav til kassasystemene
  • Krav til produkterklæring fra leverandørene
  • Brukskrav for de bokføringspliktige
  • Overtredelsesgebyr for leverandører av kassasystemer og bokføringspliktige.
_spac.gif