Snart kan du bli lovlig med et klikk på nettet

Fra januar i år skal alle kassasystemer som selges på det norske markedet, følge kravene i den nye kassaloven. Som en følge av dette lanserer Sharp i Norge en nettbutikk som hjelper kundene med å bli lovlige med et klikk. 
_spac.gif
Den nye kassaloven – som altså stiller nye krav til de norske kassasystemene – innebærer at det skal selges mange systemer hos Sharp. Innen 1. januar 2019 må brukerne være rustet for fremtiden.
For å kunne hjelpe kundene så effektivt som mulig lanserer Sharp i Norge derfor en nettbutikk som er utviklet spesifikt for de nye kravene.
Stig E. Roberg, salgssjef for kassasystemer i Norge, og Christer Abrahamsson, Business Director for Kassasystemer i Norden, forteller mer.
 
Hvordan oppstod tanken om en nettbutikk?
– Vi følte at vi måtte møte kundene på de stedene der de befinner seg. I dag vokser netthandelen med stormskritt og derfor er denne satsingen svært naturlig for oss i Sharp.
 
Hvilken funksjon kommer butikken til å fylle?
– Vi tror at det kommer til å bli veldig stor etterspørsel etter kassasystemer på grunn av den nye kassaloven. For å kunne håndtere dette logistisk og samtidig opprettholde kvalitet trenger vi flere måter å kommunisere med kundene på, og vi må kunne håndtere bestillinger effektivt.
 
Hva kommer nettbutikken til å inneholde?
– Man kommer til å kunne se våre betalingsløsninger og få en grunnleggende oppfatning om hva loven innebærer samt hvordan vi i Sharp bidrar til at man kan oppfylle de nye kravene. Det vil også være mulig å konfigurere og bestille den kassaløsningen man ønsker.
 
Hvordan har det gått siden nye loven trådte i kraft?
– Det råder en viss usikkerhet på markedet om hvilke systemer som kan brukes og hvordan man skal forholde seg til dette. Derfor har vi valgt å fokusere på informasjonsmøter det siste året og vi har samarbeidet tett med Skatteetaten i Norge.
 
Hva har dere hjulpet kundene deres med?
– Å tydeliggjøre loven og konsultere dem i valget av et nytt lovlig kassasystem.
 
Fra og med januar i år skal alle kassasystemer som selges på det norske markedet, følge kravene i den nye kassaloven. Senest 1. januar 2019 må brukerne ha byttet til et lovlig system.