Hva betyder nye Regelverket for meg

Den nye regelverket setter krav til leverandører av kassasystemer og de bokføringspliktige. Det settes en rekke krav til funksjoner i systemet, noen vil bli påbudt, andre forbudt, her er noen eksempler. Det blir nå påbudt å skrive ut og tilby kunden kvittering. Det blir påbudt å registere vekselkasse. Det skal ikke være mulig å registere salg på kassa hvis kassaskuffen er åpen. Det er satt krav til sikring av e-journal med kryptert signering og at e-journal skal kunne overleveres til Skattemyndighetene i et standard filformat kalt SAF-T når de forespør om dette.